zos koszalin

OFERTY PRACY

Obiekt_gwardia_631x445

Konserwator obiektu sportowego

Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Rolna 14, 75-436 Koszalin 

poszukuje osoby na stanowisko

Konserwatora obiektu sportowego

Miejsce pracy: Koszalin, obiekty sportowe przy ul. Fałata 34

Zakres obowiązków:

– dokonywanie napraw i konserwacji sprzętu zmechanizowanego i narzędzi pracy będących w posiadaniu obiektów a przeznaczonych do obsługi terenów zielonych i utrzymania czystości,

– usuwanie na bieżąco stwierdzonych i zauważonych usterek technicznych na poszczególnych obiektach,

– zapewnienie prawidłowego magazynowania i składania sprzętu ogrodniczego, przedmiotów nietrwałych i innych materiałów będących na stanie obiektu,

– w okresie letnim pielęgnowanie terenów zielonych i boisk,

– w okresie zimowym odśnieżanie ciągów pieszych i jezdnych,

– wydawanie kluczy od pomieszczeń i obiektów, na których przeprowadzane są zajęcia treningowo-sportowe,

– sprawdzanie i zamykanie po odbytych zajęciach treningowych szatni, łazienek, sal treningowych, boisk otwartych,

– dozorowanie obiektów otwartych i zabudowanych w czasie trwania dyżuru, ze zwróceniem szczególnej uwagi w porze nocnej.

Wymagania:

– wykształcenie minimum zasadnicze,

– mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

– umiejętność obsługi zmechanizowanego sprzętu ogrodniczego (kosiarki, wykaszarki, piły mechaniczne, itp.), jazdy ciągnikiem rolniczym oraz sportowych urządzeń halowych i stadionowych (tablice wyników, nagłośnienie),

– umiejętność pracy w zespole,

– zdolność uczenia się i przyswajania nowych zagadnień,

– umiejętność wykonywania drobnych napraw hydraulicznych, elektrycznych, ślusarskich, stolarskich, itp.

– komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

– pracę zmianową w ruchu ciągłym.

Termin, miejsce i rodzaj składanych dokumentów:

CV ze zdjęciem i listem motywacyjnym oraz oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji prosimy składać w sekretariacie ZOS w Koszalinie przy ul. Rolna 14 do dnia 31.08.2021.

Kontakt telefoniczny z kierownikiem obiektu pod numerem telefonu: 502 590 297.

Chcesz zobaczyć więcej ofert pracy?

Skip to content